IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2024/2025

Izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev ter omogočajo poglabljanje in širitev znanj. Ločimo obvezne in neobvezne izbirne predmete.

Neobvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025 bodo v sklopu razširjenega programa (RaP).

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Vsak učenec od 7. do 9. razreda mora izbrati obvezne izbirne predmete v trajanju najmanj 2 ur tedensko, lahko tudi

3 ure, če starši s tem soglašajo. Vsi izbirni predmeti se izvajajo  eno uro na teden, razen tujega jezika, ki sta mu namenjeni  dve uri.

Obvezni izbirni predmeti so lahko triletni, enoletni ali vezani na razred.

Če učenec obiskuje  glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko  na pisni predlog staršev oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih.

Obvezni izbirni predmeti se ocenjujejo.

Opise posameznih predmetov si lahko ogledate na spletni strani šole pod zavihkom Organizacija dela.

Na začetku šolskega leta imajo učenci en mesec za popravek svoje izbire. V tem primeru se lahko vključijo v skupino, kjer je še prostor in je izbira usklajena z njihovim urnikom.

Po 30. 9. 2024 spremembe niso več možne.

Obvezni izbirni predmeti v šolskem letu 2024/2025

V šolskem letu 2024/2025 bo prijava na izbirne predme možna samo na spletu.

Aplikacija bo dostopna od ponedeljka, 11. 3. 2024, do petka,  5. 4. 2024.

Pri prijavi najdete pod zavihkom Več informacij tudi podrobnejša navodila za izpolnjevanje.

Če boste pri prijavi naleteli na težave, prosim  pišite na mail:

petra.kmetic@oskorena.si