Šolska svetovalna služba

Svetovalna služba pomaga in sodeluje:

  1. …ko ima vaš otrok težave pri učenju, odraščanju, pri odnosih z vrstniki
  2. …pri orientaciji, kam po končani osnovni šoli
  3. …pri vpisu otroka v 1. razred
  4. .. pri prepisu otroka na našo šolo
  5. …ko se znajdete v finančni stiski
  6. …ko vas zanima, kako se učiti

    Uradne ure: vsak dan od 8.00 do 12.00 ure ter v času popoldanskih govorilnih ur