Vodstvo Priimek in ime Delovno mesto Elektronska pošta
Ravnatelj LEŠNIK Peter peter.lesnik@oskorena.si
Učitelji/ razredniki      
2. a razred DJURAN Suzana Učitelj RP, NIP TJA suzana.djuran@oskorena.si
3. a razred PODREPŠEK Simona Učitelj RP simona.podrepsek@oskorena.si
1. a razred TEPEH Janja Učitelj RP janja.tepeh@oskorena.si
4. a razred LOVREC Simona Učitelj RP simona.lovrec@oskorena.si
5. a razred NARAGLAV TURK Nataša Učitelj RP natasa.naraglav@oskorena.si
7. a razred ORNIK Štefka Učitelj TJA, DKE stefka.ornik@oskorena.si
ŠTRUCL Simona Učitelj KEM, BIO, NAR, laborant simona.strucl@oskorena.si
9. a razred RIŽNER Renata Učitelj ŠPO renata.rizner@oskorena.si
8. a razred KRAMBERGER Dejan Učitelj ZGO, GEO dejan.kramberger@oskorena.si
6. a razred ZAVEC Tamara Učitelj MAT tamara.zavec@oskorena.si
GOMZI Martina Učitelj SLJ martina.gomzi@oskorena.si
HORVAT Janja Učitelj TIT janja.horvat4@guest.arnes.si
LUKETIČ Matej Učitelj GUM, OPZ, MPZ, CICI zbor matej.luketic@guest.arnes.si
FRAJZMAN Valentina Učitelj MAT, RAČ, ROID, FIZ valentina.frajzman@oskorena.si
GOLOB Milena Učitelj OPB milena.golob@oskorena.si
POSL Brigita Učitelj OPB brigita.posl@oskorena.si
FIŠER Petra Učitelj ŠPO, RAP petra.fiser@oskorena.si
ZELENIK Andreja Učitelj LUM andreja.zelenik@oskorena.si
DOVAR Petra Učitelj TJA, TJN petra.dovar@oskorena.si
Svetovalni delavec-pedagog KRIŽAN  MURKO Jasmina Pedagog OŠ -VVZ, knjižničarka jasmina.krizan-murko@oskorena.si
Spec. pedagog DONAJ Tamara DSP tamara.donaj@oskorena.si
Logoped Irena Varžič Center za sluh in govor Maribor /
Tiflopedagog Ana Mohorko Iris center Ljubljana /
Ostali delavci
  ZVER Mojca Računovodja OŠ, knjigovodja VVZ mojca.zver@oskorena.si
LEŠNIK Sandra Tajnik VIZ, administrator, knjigovodja VVZ sandra.lesnik@oskorena.si
Tehnično osebje
  GRUŠOVNIK Marko Hišnik-kurjač OŠ, VVZ, občina /
  PRODANOVA Petya Org.preh.OŠ in org.preh ter hig.rež.VVZ petya.prodanova@oskorena.si
ANŽEL Zlatka Kuharica- vodja kuhinje OŠ,VVZ zlatka.anzel@oskorena.si
JAUŠOVEC Zofija Pomočnica kuharice-pomivalka VVZ zofija.jausovec@oskorena.si
PRELOŽNIK Mateja Pomočnica kuharice-kuharica OŠ, VVZ, dieta mateja.preloznik@oskorena.si
LEŠNIK Marjana Čistilka OŠ marjana.lesnik@oskorena.si
LESJAK Milena Čistilka OŠ milena.lesjak@oskorena.si
KETIŠ Darja Čistilka OŠ darja.ketis@oskorena.si
Vrtec
  NIPIČ Francka Vzgojiteljica, pomočnica ravnatelja za VVZ francka.nipic@oskorena.si
AJLEC Kristina Vzgojiteljica tina.ajlec@oskorena.si
KOLAR Metka Vzgojiteljica, učitelj RP-TJA metka.kolar@oskorena.si
CVETKO Mihaela Vzgojiteljica mihaela.cvetko@oskorena.si
ŠTEFANEC Jožica Vzgojiteljica pom. vzgojiteljice jozica.stefanec@oskorena.si
TURK Andrej Vzgojitelj pom. vzgojiteljice andrej.turk@oskorena.si
BRATKOVIČ Katja Vzgojiteljica pom. vzgojiteljice katja.bratkovic@oskorena.si
ČURIČ Manja Vzgojiteljica pom. vzgojiteljice manja.curic@oskorena.si
VEBER Stanka Čistilka in perica VVZ stanka.veber@oskorena.si
BEZJAK Nina Vzgojiteljica pom. vzgojiteljice – porodniška nina.bezjak@oskorena.si
PETRIČ Ksenja Vzgojiteljica pom. Vzgojiteljice – nadomeščanje ksenja.petric@oskorena.si