Šolo v naravi financirajo starši, razen v razredu, ki ga sofinancira Ministrstvo za šolstvo in šport.

Odgovorni: razredniki.

Razrednik pripravi program dejavnosti šole v naravi.

 

ŠOLA V NARAVI 2019/2020 – 3. razred

(Seča pri Portorožu 7. 10. 2019 – 11. 10. 2019 )

Srečno smo prispeli v Sečo pri Portorožu. Sprehodili smo se okolici, spoznali sredozemsko rastje in soline ter se preizkusili v plavanju. Veselimo se novih poznanstev in dogodivščin.

Učenci 3. razreda z učiteljicama

  1.  dan: 
  2.  dan:
  3.  dan: 
  4.  dan:
  5.  dan: