Akronim: VURKO

Evropski sklad: Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Ukrep 19.2) Celotna vrednost operacije: 62.431,91 EUR

Znesek sofinanciranja iz ESKRP: 37.297,75 EUR
Vodilni partner: OBČINA DUPLEK
Projektni partnerji:
  • OSNOVNA ŠOLA DUPLEK
  • OSNOVNA ŠOLA KORENA
  • GLEDALIŠKO DRUŠTVO VURBERK
  • EMILIJAN KOKOL, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji

Operacija je skozi izvedene aktivnosti zasledovala naslednje cilje:

C1 – ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Cilj A1 – ohranitev delovnih mest pri nosilcu operacije, posredno pa tudi pri partnerjih

Cilj A2 – novi produkti in storitve na območju LAS

Glavne aktivnosti:

Obnova prireditvenega odra in sanitarij na gradu Vurberk je potekala v sodelovanju z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. Občina je poskrbela za zamenjavo starih lesenih odrskih desk z novimi in za kompletno obnovo sanitarij, v okviru katere je bil odstranjen stari prepereli odmet, stara keramika in sanitarna oprema. Izvedena so bila slikopleskarska dela, nameščena nova keramika, nova sanitarna oprema in izdelana nova lesena notranja in vhodna vrata. Ob navedenem je občina financirala tudi vzpostavitev outdoor igre za mobilne telefone – Vurkov zaklad. Gre za igro, ki zahteva fizično prisotnost na lokaciji in temelji na lokalnih zgodovinskih dejstvih ter legendah z nadgradnjo naravovarstvenih vsebin območja Natura 2000, kjer se grad nahaja. Rodila se je maskota – zmajček Vurko, ki bo redni spremljevalec športnih in kulturnih dogodkov v občini, pa tudi v gosteh.

Otroci obeh krajevnih osnovnih šol so iz umetniškega materiala, ki ga je financira šola Duplek ustvarjali obleke in odrsko sceno gledališke predstave lokalnih legend in pripovedk iz otroške slikanice Aleksander in vurberški zmaj. Otroci šole Duplek so skupaj z vrstniki iz šole Korena med šolskim letom pridno ustvarjali in se učili zgodbice, pri čemer so jim pomagali člani Gledališkega društva Vurberk, ki so zagotovili nakup kravatnih mikrofonov. Vzpostavljeno je bilo medgeneracijsko sodelovanje, druženje, raziskovanje in učenje, s prenosom znanj in izkušenj med udeleženci iz ranljivih skupin; otroci in starejši. Da je bil celoten festival kar najbolj profesionalno voden in usmerjan je poskrbel moderator in napovedovalec; za primerno osvetljenost in ozvočenje ter posebne scenske efekte, pa so poskrbeli profesionalni mojstri tona. Oba stroška je pokrila šola Korena. Vsi statisti (otroci) so bili oblečeni v enake potiskane majčke. Otroci folklorne skupine šole Korena so izvedli nastop v novih folklornih oblekah. Nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji (partner iz gospodarstva) pa je vodil delavnico s peko piškotov – zmajčkov iz moke grozdnih pečk. Na podlagi likovno literarnega ustvarjanja je nastala tudi fotoknjiga.

Pričakovani učinki operacije:

Obnova grajskega prizorišča, otroški kulturno umetniški festival in outdoor igra so prinesli številne pozitivne učinek za občino, kraj, lokalno prebivalstvo in območje celotnega LAS. Vse navedeno bo prispevalo k popestritvi turistične ponudbe, s poudarkom na ohranjanju kulturne, zgodovinske in naravovarstvene dediščine. Grad Vurberk in njegovo širše območje bo postal prostor za medgeneracijsko druženje različnih ciljnih skupin. Z operacijo je nastal še nov produkt – outdoor igrica za mobilne telefone, ki bo vzpodbuda za aktivno preživljanje časa in bo uporabnike skozi igro napotila na sprehod po bližnji okolici, od ene do druge točke, skozi napeto zgodbo, ki temelji na zgodovinskih dejstvih in naravnih vrednotah Nature 2000.

Kazalniki:

V okviru operacije zasledujemo prav vse kazalnike SLR LAS Ovtar; ohranjamo delovna mesta, vzpostavljamo nove vsebine in produkte v mreži Ovtarjeve ponudbe in produkte, ki prispevajo k razvoju turizma, vzpostavljamo nova partnerstva in medgeneracijsko vključenost, ohranjamo varstvo kulturne in naravne dediščine. Dodatni kazalniki so še: urejeno prizorišče na prostem, vključenost ranljivih skupin, otroški kulturno umetniški festival in outdoor igra.

Strateški cilj: Varovati okolje, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine

Ukrep: : Aktivnosti in infrastruktura za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije in okolju prijaznih oblik transporta, podpora za razvoj tržnih in turističnih dejavnosti (prosti čas, razvoj kulturnih dejavnosti, tehniška dediščina, spodbujanje aktivnega življenjskega sloga

Dodatne informacije:

Program razvoja podeželja
 Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja