• Letni delovni načrt 2023/2024
 • LDN – I. triada
 • LDN – II. triada
 • LDN – III. triada
 • LDN – šolska skupnost in šolski parlament
 • LDN – dodatna strokovna pomoč
 • LDN – aktiva šolske svetovalne službe
 • LDN – šolske svetovalne službe
 • IIzvedbeni načrt RAP 2023/2024
 • Plan hospitacij
 • Izbirni predmeti 2023/2024
 • LETNI DELOVNI NAČRT vrtca 2023/2024
 • Šolski koledar 2023/2024 – šola (lahko pride do sprememb)
 • Šolski koledar 2023/2024
 • Podrobnejša navodila o šolskem koledarju 2023/2024 – NPZ
 • DEŽURSTVA malica, kosilo, hodnik
 • Spremstvo na avtobus
 • Predmetnik za osnovno šolo
 • pritozbena komisija
 • svet staršev
 • svet zavoda
 • Upravni odbor šolskega sklada