Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov ustanovljen, da se učenkam in učencem osnovne šole zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

Tudi Osnovna šola Korena omogoča vsem učencem, da si iz učbeniškega sklada BREZPLAČNO izposodijo učbeniški komplet za posamezni razred (seznam učbenikov).

Ob prejemu je treba vse učbenike zaščititi z ovitkom, ki se ga lahko tudi odstrani. Komplet učbenikov, ki si ga učenec izposodi, mora ob koncu pouka vrniti nepoškodovan. V primeru poškodbe ali izgube učbenika mora učenec ravnati v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

Vsi učenci so uporabniki učbeniškega sklada. Le tisti, ki tega ne želijo, v šolo prinesejo odjavnico, ki jo natisnejo in prinesejo razredniku ali skrbnici učbeniškega sklada.

Učbeniki se učencu izposodijo v sistemu Cobiss.

Učne komplete ali posamezne učbenike Lili in Bine za 1., 2. in 3. razred, ki jih najdete na seznamu učbenikov na spletni strani šole, nabavi šola in jih brezplačno izposodi učencem v sklopu učbeniškega sklada, učenci jih prejmejo prvi šolski dan. Učnih kompletov ob koncu šolskega leta ni potrebno vračati. Učenci 1., 2. in 3. razreda si lahko iz seznama učbenikov brezplačno izposodijo tudi berila, ki pa jih ob koncu šolskega leta vrnejo. 

Starši kupite samo delovne zvezke in potrebščine iz seznama.

 

Kopija – nova:

https://www.kopija-nova.si/os?pmr=81&pmid=1niuchmst1u3

DZS:

4. razred
5. razred
6. razred
 
OPOZORILO – založba DZS ni ustrezno označila delovnega zvezka Tehnika in tehnologija 6, delovni zvezek z delovnim gradivom – kupijo ga samo učenci, ki bodo obiskovali izbirni predmet  Obdelava gradiv les!
 
7. razred
 
OPOZORILO – založba DZS ni ustrezno označila delovnega zvezka Tehnika in tehnologija 6, delovni zvezek z delovnim gradivom – kupijo ga samo učenci, ki bodo obiskovali izbirni predmet  Obdelava gradiv les!
 
8. razred
 
OPOZORILO – založba DZS ni ustrezno označila delovnega zvezka Tehnika in tehnologija 6, delovni zvezek z delovnim gradivom – kupijo ga samo učenci, ki bodo obiskovali izbirni predmet  Obdelava gradiv les!
 
9. razred
 
OPOZORILO – založba DZS ni ustrezno označila delovnega zvezka Tehnika in tehnologija 6, delovni zvezek z delovnim gradivom – kupijo ga samo učenci, ki bodo obiskovali izbirni predmet  Obdelava gradiv les!
 

Mladinska knjiga:

https://bit.ly/OS_Korena

PRINTINK

https://www.printink.si/vse-za-solo