Naravoslovni dnevi v šolskem letu 2021/22

 

RAZRED VSEBINA KRAJ/ČAS IZVAJALEC
6. Zdravniški pregled z zdravstveno vzgojo Maribor, 6. 10. 2021 Zaposleni ZD Adolfa Drolca
6. Gozd je učilnica CŠOD Ajda, Libeliče, maj 2022

Zaposleni CŠOD

Tamara Zavec

6. Šolska okolica – mi vsi za lepši jutri Korena, april – maj 2022

Simona Štrucl

učitelji

7. Šolska okolica – mi vsi za lepši jutri Korena, april – maj 2022

Simona Štrucl

učitelji

7. Planinska flora in favna CŠOD,  Kranjska Gora, marec 2022

Zaposleni CŠOD

Štefka Ornik

7. Živa bitja CŠOD,  Kranjska Gora, marec 2022

Zaposleni CŠOD

Štefka Ornik

8. Zdravniški pregled z zdravstveno vzgojo Maribor, oktober/november 2021 Zaposleni ZD Adolfa Drolca
8. Naravoslovne vsebine in droge Korena, 11. oktober 2021 Simona Štrucl, učitelji
8. Šolska okolica – mi vsi za lepši jutri Korena, april – maj 2022

Simona Štrucl

učitelji

9. Naravoslovne vsebine in droge Korena, 11. oktober 2021 Simona Štrucl, učitelji
9. Šolska okolica – mi vsi za lepši jutri Korena, april – maj 2022

Simona Štrucl

učitelji

9. Zaključna ekskurzija – Primorska Slovenska obala, maj/junij 2022 Renata Rižner

*Vsebina in realizacija dneva dejavnosti  je odvisna od epidemiološke slike in se prilagajajo priporočilom NIJZ.