Urnik oddelkov

Urnik zaposlenih

PRVA

7.30–8.15

DRUGA

8.20–9.05

MALICA (1. – 5. r)

TRETJA

9.10–9.55

MALICA (6. – 9. r)

TRETJA

9.25–10.10

ČETRTA

10.15–11.00

PETA

11.05–11.50

KOSILO

ŠESTA

12.10–12.55

SEDMA

13.00–13.45

OSMA

13.50–14.35

DEVETA

14.40–15.25

DESETA

15.30–16.15

 Čas kosila je od 11.55 do 13.40. Jutranje varstvo poteka od 6.20 – 8.20 v prvem razredu. Vključujejo se lahko učenci od 1. do 5. razreda.

V skladu s Pravilnikom o šolskem koledarju za osnovne šole se pouk ne sme začeti pred 7.30

Izbirni predmeti  in interesne dejavnosti se izvajajo prve ure in zadnje ure ali po pouku.