Zaradi varstva osebnih podatkov so izbrisani osebni podatki iz dokumentov, ki vsebuje le-te.