»Učenec meseca« lahko postane vsak učenec ali učenka, ki s svojim vzgledom in obnašanjem ugodno vpliva na delovno in socialno klimo v razredu. Učitelji v posameznem razredu izberejo vsaj enega učenca vsak mesec. Imena in priimke učencev posredujejo razredniku. Razrednik izbere vsaj enega in največ pet učencev meseca tako, da izbere tiste katerih imena so bila največkrat predlagana. Izbere tiste učenci, ki so predlagani vsaj dvakrat. Izjemoma lahko izbere več kot pet učencev, če smatra, da so si naziv »učenec meseca« zaslužili. Vendar ta izjema velja samo za predlagane učence. »Učenec leta« je učenec/-ka, ki je nabral/-a vsaj pet nazivov učenca meseca. »Naj učenec šole« postane učenec, ki zbere vsaj tri nazive »učenec leta«. »Naj učenec šole« se vpiše v zlato knjigo učencev ob koncu devetega razreda.

Učitelji izbirajo kandidate na osnovi naslednjih lastnosti:

  1. spoštljiv odnos do učiteljev in sošolcev,
  2. sodelovanje pri pouku,
  3. pomoč sošolcem,
  4. lep odnos do okolja,
  5. izpolnjevanje učnih in drugih šolskih obveznosti,
  6. strpen odnos do drugačnosti, individualnosti in človekovega dostojanstva,
  7. spoštovanje pravil hišnega reda,
  8. varno in odgovorno ravnanje s premoženjem šole ter lastnino učencev in delavcev šole,
  9. spoštovanje pravic drugih učencev in delavcev šole.

Potencialni kandidati za naziv »učenec meseca« so učenci z največ zgoraj naštetimi lastnostmi.