Tehniški dnevi 2021/2022

 

RAZRED ČAS VSEBINA KJE ODGOVORNA OSEBA
6. razred

 Oktober  Karierna orientacija Šola Razredniki, Jasmina Križan Murko
2.

December/

januar

Izdelava izdelka

(papir)

Šola Janja Horvat
April  Izdelki iz odpadnega materiala Šola

Razredniki,

Janja Horvat

Maj/junij Igriva arhitektura Šola zunanji izvajalci
7. razred

 Oktober

 Karierna

orientacija

 Velenje

 Razredniki,

Jasmina Križan Murko

2.

December Robotika in industrija 4.0 Ljubljana

Razredniki,

Janja Horvat

3.

April  Izdelki iz odpadnega materiala Šola

Razredniki,

Janja Horvat

 4. Maj/junij Igriva arhitektura Šola Zunanji izvajalci
8. razred

 Oktober  Karierna orientacija  Velenje

 Razredniki,

Jasmina Križan Murko

December Robotika in industrija 4.0 Ljubljana

razredniki,

Janja Horvat

April Izdelki iz odpadnega materiala Šola

 Razredniki,

Janja Horvat

Maj/junij Igriva arhitektura Šola Zunanji izvajalci

9. razred

1.

 Oktober  Karierna orientacija  Velenje

 Razredniki,

Jasmina Križan Murko

      2. Oktober Rudnik soli, tehniški muzej- Haus der Natur Salzburg

Renata Rižner,

Petra Dovar

      3. December Robotika in industrija 4.0 Ljubljana

Razredniki,

Janja Horvat

      4. Maj/junij Igriva arhitektura Šola Zunanji izvajalci