Pevski zbori bodo sodelovali na občinskih prireditvah in prireditvah s povabili krajevnih društev.

Kolesarski izpit se bo izvedel konec meseca maja na šoli. Odgovorna je Nataša Naraglav Turk.

 

Z zunanjimi sodelavci bomo organizirali naslednje krožke:

 • ŠPORTNI PLES- plesni center PLESNA DIMENZIJA- Natalija Pravdič Mohd (financirajo 100% starši, šola financira stroške tekmovanj)
 • ČEBELARSKI KROŽEK-čebelarski mojster Jože Vute (financira Čebelarska zveza Slovenije).

Kulturna šola

 

Kulturna šola je projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim na področju kulture v osnovnih šolah, ki ima jasen cilj – dvigniti kakovost in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikuluma.

To je naziv, ki ga JSKD (javni sklad za kulturne dejavnosti RS) dodeljuje osnovnim šolam, ki:

– izkazujejo razvejano in kakovostno kulturno delovanje na vsaj petih kulturnih področjih

– v kulturno delovanje vključujejo večje število učencev in učiteljev,

– redno prirejajo kulturne dogodke, namenjene učencem ter širši lokalni javnosti in

– katerih šolske skupine sodelujejo na revijah, srečanjih, festivalih in tekmovanjih na različnih področjih kulture

Kulturna šola načrtno povezuje kulturno in šolsko sfero, ki sta v procesu kulturne vzgoje in izobraževanja nepogrešljivi partnerici. Profesionalen pristop projekta je načelo, ki ga šole sprejemajo z dobrodošlico, saj omogoča ustrezen razvoj, predstavitev, promocijo in evalvacijo dela v okviru obšolskih dejavnosti.

 

 

Zdrava šola

Glavni namen projekta Zdrava šola, ki ga vodi Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, je promoviranje zdravja.

Zdrava šola skuša vplivati na zdrav način življenja vseh, ki hodijo v šolo. Tako učence kot zaposlene spodbuja, da pozitivno vplivajo na svoje (telesno, duševno, socialno in okoljsko) zdravje.

Leta 2008 se je naša šola pridružila Slovenski mreži zdravih šol, ki deluje že od leta 1993. Zavezujemo se, da spodbujamo uresničevanje naslednjih ciljev:

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medsebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bodo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo zaradi priprave skladnega učnega načrta zdravstvene vzgoje.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki nam lahko svetujejo in pomagajo pri zdravstveni vzgoji.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da nas bo dejavno podprla pri učnem načrtu zdravstvene vzgoje.

V šolskem letu 2021/2022 je vsebinska rdeča nit projekta Mi vsi za lepši (boljši) jutri, čemur se bomo tem bolj poskušali približati in realizirati s pomočjo najrazličnejših dejavnosti in aktivnosti skozi vso šolsko leto.

Šolska shema

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom v osnovni šoli in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami zagotavlja brezplačen dodatni obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Obvezni spremljevalni izobraževalni ukrepi povezujejo otroke s kmetijstvom in spodbujajo zdravo prehranjevanje.

Predstavitev šolske sheme EU

Šolska shema se izvaja od 1. 8. 2017 in združuje prejšnji shemi šolskega sadja in zelenjave ter shemo šolskega mleka v enotno shemo. Glavni element šolske sheme je razdeljevanje dodatnega brezplačnega obroka sadja in zelenjave oz. mleka in mlečnih izdelkov otrokom v izobraževalnih ustanovah.

Ostali elementi šolske sheme so spremljevalni izobraževalni ukrepi, spremljanje, vrednotenje učinkov in obveščanje javnosti.

Namen in cilj

Namen šolske sheme je povečati uživanje sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih proizvodov pri otrocih s poudarkom na lokalni pridelavi ter izboljšati prehranske navade otrok. Prehranske navade se oblikujejo v otroštvu, vzgojno-izobraževalne ustanove, kjer se izvaja ta shema, pa imajo pri tem velik pomen. Šolska shema naj bi pripomogla k ustavitvi naraščanja pojava prekomerne teže in debelosti pri otrocih, ki sta eden od večjih dejavnikov tveganja za bolezni sodobnega časa.

Naša mala knjižnica

V letošnjem šolskem letu se naša šola že tretjič pridružuje mednarodnemu projektu Naša mala knjižnica, ki je namenjen spodbujanju branja in spoznavanju drugih kultur. Druženja ob knjigi so popestrena s številnimi  zanimivimi aktivnostmi, mladi bralci rešujejo naloge v Ustvarjalniku, sodelujejo pri izmenjavi knjižnega junaka z učenci iz druge šole, pomagajo pri urejanju čarobnega bralnega kotička in  sodelujejo pri Bralnem vlakcu.

Game activities  for sport promotion

(športne igre z namenom spodbujanja športne aktivnosti med mladimi) 

 

Projekt je namenjen mladim z namenom spodbujanja športne aktivnosti in zdravega načina življenja. S tem namenom se v vsaki državi izvedejo Siciljanske tradicionalne igre z dvajsetimi mladostniki v starostni skupini 13 do 15let. Nekatere igre so znane tudi pri nas v Sloveniji  (vlečenje vrvi). Nekaj iger pa je nam nepoznanih in bodo še toliko bolj zanimive. Gre za skupinske igre, saj je namen tudi povezovanje mladostnikov.

 

Teden pisanja z roko 2022

Pisanje z roko je več kot uporaba pisala, je pomembna spretnost. To je izvirna človekova spretnost, saj nihče na svetu ne piše tako kot vi. Spretnosti razvijamo z vajo. Znano je, da možgani bolj kompleksno delujejo pri pisanju z roko kot pri pisanju z računalnikom. Informacija, ki jo napišemo z roko, se v spominu zadrži dlje časa. Učenci, ki pišejo z roko, pišejo spise hitreje, imajo večjo vztrajnost, več idej in dolgotrajnejšo pozornost.

Namen Tedna pisanja z roko je ozavestiti mlajše in starejše o pomenu pisanja z roko, ga spodbuditi, vzpostaviti družbeno pozitiven odnos do pisanja z roko, poudariti pomen razvoja individualnosti, vplivati na razvoj fine motorike pri mlajših in starejših ter izraziti spoštovanje in naklonjenost, saj je pisanje z roko bolj osebno.

Če bomo pisali z roko, bomo ohranili to fino motorično spretnost, ki je pomembna za mlajše in starejše generacije. Sami se bomo odločali, kdaj bomo pisali s pomočjo računalniške tipkovnice in kdaj z roko. Dobro je ohraniti možnost izbire.

Teden pisanja z roko, ki bo od 17. do 21. januarja 2022, bo lepa priložnost, da vsaj enkrat na leto opozarjamo učence, dijake in odrasle na pomen pisanja z roko.

 

 

 

Drugo:

 • mladi član RK, sprejem – Brigita POSL
 • mladinski tisk – Jasmina Križan MURKO
 • knjižnica, učbeniški sklad – Jasmina Križan MURKO
 • karierna orientacija – Jasmina KRIŽAN-MURKO
 • bralna značka – Jasmina Križan MURKO
 • bralna značka – TJA – Petra DOVAR
 • športna značka, Zlati sonček – Suzana DJURAN
 • lutkovni abonma – Suzana Djuran
 • otroška varnostna olimpijada-Simona LOVREC